KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

VDİSPLAY ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye (“VDISPLAY”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. VDISPLAY, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. VDISPLAY işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) VDISPLAY’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) VDISPLAY kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

VDISPLAY nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. VDISPLAY her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.
Matbu ortamlar: Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır
Yerel dijital ortamlar: VDISPLAY bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
Bulut ortamlar: VDISPLAY bünyesinde yer almamakla birlikte, VDISPLAY’in kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

3) VDISPLAY kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

VDISPLAY, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amacı

Yapılacak Faaliyetler

1-Kimlik

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş başvuru CV lerine kullanım ile ilgili açık rıza eklenmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik kartlarının kişiden alınarak görülüp kayıt yapılmasından sonra kişiye teslimi(Kimlik kartı şikayet konusu olabilecek bir alan), kayıt yapılan programda iz kayıtlarının tutulması

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza metninin oluşturulup alınması

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İz kayıtlarının oluşturulması

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İz kayıtlarının alınması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İz kayıtlarının alınması

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Açık rıza alınması

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Açık rıza alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kimlik kartlarının kişiden alınarak görülüp kayıt yapılmasından sonra kişiye teslimi(Kimlik kartı şikayet konusu olabilecek bir alan), kayıt yapılan programda iz kayıtlarının tutulması

2-İletişim

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4-Özlük

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5-Hukuki İşlem

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

6-Müşteri İşlem

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Açık rıza alınması

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Açık rıza alınması

8-İşlem Güvenliği

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması refernaslar, cv saklama vb.

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

9-Risk Yönetimi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

10-Finans

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Arşiv giriş kaydının alınabilmesi

11-Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmelerin düzenlenmesi DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

12-Pazarlama

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Açık rıza alınması

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Açık rıza alınması

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Açık rıza alınması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik kartlarının kişiden alınarak görülüp kayıt yapılmasından sonra kişiye teslimi(Kimlik kartı şikayet konusu olabilecek bir alan), kayıt yapılan programda iz kayıtlarının tutulması

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmelerin düzenlenmesi DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

21-Sağlık Bilgileri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmelerin düzenlenmesi DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

DLP sisteminin kurulması ve işletilmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

24-Biyometrik Veri

Diğer-Çalışanların giriş çıkış işlemleri mesai saatleri kontrolleri

İkinci bir yönteminde belilenerek seçmeli hale getirilmesi

4) VDISPLAY kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

VDISPLAY ile paylaşılan kişisel veriler, VDISPLAY gözetimi ve kontrolü altındadır. VDISPLAY, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5) VDISPLAY kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Veri Kategorisi

Aktarım Durumu

1-Kimlik

Aktarılmıyor

Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no

2-İletişim

Aktarılıyor

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no

4-Özlük

Aktarılmıyor

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları

5-Hukuki İşlem

Aktarılmıyor

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

6-Müşteri İşlem

Aktarılmıyor

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

Aktarılmıyor

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

8-İşlem Güvenliği

Aktarılmıyor

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

9-Risk Yönetimi

Aktarılmıyor

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

10-Finans

Aktarılmıyor

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri

11-Mesleki Deneyim

Aktarılmıyor

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

12-Pazarlama

Aktarılmıyor

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Aktarılmıyor

Görsel ve İşitsel kayıtlar

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Aktarılmıyor

Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler

21-Sağlık Bilgileri

Aktarılmıyor

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri

23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Aktarılmıyor

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

24-Biyometrik Veri

Aktarılmıyor

Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri

6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) İşlenmişse bilgi talep etme,
  c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca VDISPLAY’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda VDISPLAY’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin VDISPLAY ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

8) VDISPLAY’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@vdisplay.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.